Usługi

Oferta

Geodezja – obsługa inwestycji

 • tyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu itp.
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • inwentaryzacje obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego terenu

Oferta

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych
 • pomiary uzupełniające
 • inwentaryzacje powykonawcze

Oferta

Geodezja prawna

 • rozgraniczenia i podziały działek
 • wznowienia znaków granicznych nieruchomości
 • sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • badanie stanu prawnego nieruchomości