Do pobrania

Formularze dla stron (Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Wołowie):

plik 1

plik 2

plik 3

plik 4