StartusługiPartnerzyGaleriaPliki do pobraniaKontakt
Oferowane usługi:

Geodezja - obsługa inwestycji

- tyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu itp.
- pomiary i obliczenia mas ziemnych
- inwentaryzacje obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego terenu


Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

- mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych
- pomiary uzupełniające
- inwentaryzacje powykonawcze

Geodezja prawna

- rozgraniczenia i podziały działek
- wznowienia znaków granicznych nieruchomości
- sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
- badanie stanu prawnego nieruchomości